Literary Birthdays – November 8 – 14

Tweet us today with author

birthdays!

November 8

Teofilo Folengo
Teofilo Folengo (Merlino Coccajo) (born November 8, 1491? 1496?) – Italian poet, epicist – Baldus(1517)

Read about Teofilo Folengo here:
http://www.teofilofolengo.com/index.html

 November 9

Ivan Turgenev

Ivan Turgenev (born November 9, 1818) – Russian novelist, poet, playwright – A Month in the Country (1850)

Read about Turgenev’s writing here

https://www.theguardian.com/books/booksblog/2013/jun/21/ivan-turgenev-brief-survey-short-story


November 10

Tim Rice

Timothy Miles Rice (born November 10, 1944) – U.K. lyricist –

Watch interviews with Tim Rice

Tim Rice at Oxford Union

https://www.youtube.com/watch?v=U6AzUByyIgM

An example on YouTube of Tim Rice’s lyrical work – “One Night in Bangkok”
http://bit.ly/3M3wsR

Tim Rice’s Awards here

 November 11

Carlos Fuentes
Carlos Fuentes (born November 11, 1928) – Mexican novelist, essayist – Todas las Familias Felices (Happy Families) (2006)

November 12

Baha'u'llah
Bahá’u’lláh (Mírzá Ḥusayn-`Alí Nuri Persian: میرزا حسینعلی نوری)  (born November 12, 1817) – Persian mystic, founder of the Bahai faith – Epistle to the Son of the Wolf

Wikipedia about Baha’u’llah here

Read about his life here

Read Epistle to the Son of the Wolf online:
http://bit.ly/2StONB

 November 13

Nico Scheepmaker (born November 13, 1930) Dutch sports journalist, poet – Maar mooi! beschouwingen over poëzie (Very Nice! Reflections on Poetry)

Een sober leven – A Sober Life

Ik heb nooit hasj gerookt, en zelfs geen sigaret
I’ve never smoked hash, nor even a cigarette
Heeft mijn gestel ooit kunnen ondergraven
It could undermine my system
Wat dat betreft behoor ik tot de braven
In that respect I am one of the  good guys
Die conformistisch zijn van foetus tot skelet
A conformist from  fetus to skeleton
Hoewel, wat wil dat zeggen: conformisme
But what does that mean: conformist
Als al je vrienden en vriendinnen roken
If all your friends smoke
En met die bouillabaisse de as mee koken
And drop the ash in the bouillabaisse
Niet-roken is een vorm van nihilisme
Not-smoking is a form of nihilism
Als Brave Hendrik sta je aan de kant
If you stand on the side like Brave Hendrik
(Met het gelijk uitbundig aan je zijde)
(With the same enthusiasm)
En je ziet toe: de typisch uitgewijde
And you observe yet again: the typical wide divide
Met hooguit een gebaksvork in je hand
With at most a cake fork in your hand
God geve dat ik eens, als oude man
God grant me once, before I am an old man
De weg naar de verslaving vinden kan.
Directions to the road to addiction.

Listen to an audio excerpt of the song “Een Sober Leven” here (#11):

http://bit.ly/2I6FnK


 November 14

Rene deClercq René de Clercq (born November 14, 1877) – Flemish (Belgian) poet

Ik ben van den buiten

Ik kreeg van mijn ouders, / From my parents I got
Van ieder mijn part, / What I am — every part,
Van mijn vader mijn schouders, / From my father my shoulders,
Van moeder mijn hart. / From my mother my heart.
Ik vocht om mijn stuiten / I fought for my face
Met zuster en broer. / With sister and brother.
Ik ben van den buiten, / Outside is my place
Ik ben van den boer! / I am from the farm!

Bij d’eigensten pachter, / A farmer and  tenant
Eerst koeier, dan knecht, / First herdsman, then servant,
Mijn klakke van achter, / My heels to the back
Mijn hoofd immer recht, / My head facing  front,
Zoo dien ‘k om mijn duiten / So  I earn my keep
En teer op mijn toer. / And feast on my feed.
Ik ben van den buiten, / Outside is my place
Ik ben van den boer! / I am from the farm!

Ik zout en ik zaaie, / I salt and I sow,
Ik eg en ik ploeg, / I till and I plow,
Ik mest en ik maaie, / I manure and I mow,
Ik zweet en ik zwoeg, / I sweat and I toil,
Ik klets in de kluiten,  / I slog through the rows,
Ik glets in de moer. / I slide in the mud.
Ik ben van den buiten, / Outside is my place
Ik ben van den boer! / I am from the farm!

En hebben de zeisens / And here are the scythes
Gezinderezind; / Shimmering;
De mallende meisens / The maddening maidens
De wagens gepint; / The wagons with pints;
Dan zit ik te fluiten, / Then sit I  and whistle,
Van boven op ‘t voer: / On top of the hay,
Ik ben van den buiten, / Outside is my place
Ik ben van den boer! / I am from the farm!


Twitter Updates – follow LitBirthdays on Twitter

About litbirthdays

researching author birthdays
This entry was posted in famous birthdays. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s